นโยบายการคืนสินค้า และการคืนเงินค่าสินค้า

  • หากสินค้ามีการเสียหายจากการขนส่ง NKS ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที โดยรบกวนลูกค้าแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้า NKS ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้า หากลูกค้าแจ้งภายหลัง
  • สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกัน โดยความเสียหายอันไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ หรือความผิดพลาดของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการประกัน ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท (โปรดดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิ้น)
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสินค้า หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการลูกค้า NKS ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมรายละเอียดสินค้าประกอบการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อ